Gezondheidszorg in Spanje


Werkenden


Als u een baan hebt gevonden in Spanje heeft u gratis toegang tot de publieke gezondheidszorg. U dient wel zel een “ziekenfondspas” oftewel een tarjeta sanitaria aan te vragen bij een dokterspost (Centro de Salud). Bij de aanvraag krijgt u ook een dokter toegewezen.

 

Gepensioneerden


Als u zich als gepensioneerde vestigt in Spanje heeft u recht op toegang tot de publieke gezondheidszorg. U dient hiervoor in Nederland het S1 formulier in te vullen. Dit bewijst dat u recht heeft op gezondheidszorg als u niet woont in het land waar u verzekerd bent. Nuttig voor gedetacheerde werknemers, grenswerkers, gepensioneerden, ambtenaren en wie door hen wordt onderhouden.

De Nederlandse uitkerings- of pensioeninstantie gaat een zogeheten zorgverzekeringswet-bijdrage (ook wel premievervangende- of buitenland bijdrage genoemd) op uw uitkering of pensioen inhouden. Vervolgens zal deze bijdrage worden afgedragen aan het Zorginstituut Nederland

Het formulier E106/S1 heeft u nodig als u:

 • langdurig in een ander land gaat werken dan waar u woont;
 • langdurig in een ander land gaat wonen dan waar u verzekerd bent.

 

Hoe vraag ik Formulier E106/S1 aan?

Het formulier vraagt u aan bij het Zorginstituut in Nederland. Nadat het Zorginstituut Nederland deze aanvraag heeft ontvangen en gecontroleerd bij uw uitkerings- of pensioeninstantie, verstuurt dit instituut het verdragsformulier 121. Hiermee schrijft u zich in bij de gezondheidszorg (Seguridad Social) in Spanje. Belgen dienen dit aan te vragen bij hun mutualiteit. Meer info

We kijken naar twee situaties:

 • Pensioen
  U ontvangt een pensioen uit Spanje. In deze situatie vallen u en uw gezin onder het verzekeringsstelsel van Spanje, ongeacht of u ook een pensioen uit Nederland of andere landen ontvangt.
 • U ontvangt een pensioen uit Nederland. Dat valt u onder het Nederlandse zorgstelsel, maar kunt u gebruiken maken van de voorzieningen in Spanje.

U dient via een S1-formulier (E121) het recht op gezondheidszorg aan te vragen bij uw verzekeraar in het land waar u onder het gezondheidszorgstelsel valt.

 

Seguridad Social

Vervolgens dient u zich aan te melden bij een van de kantoren van de INSS. De kantoren in de provincie Malaga  vindt u hier.

Daarbij zijn de volgende documenten & kopieën nodig:

 • Het S1-formulier (E121)
 • Het certificaat van residentie
 • Paspoort
 • Inschrijving gemeente
 • Aanmelding bij ‘huisarts’

Als uw aanmelding in behandeling wordt genomen, duurt het een paar weken tot maximaal twee maanden voordat u een brief in de bus krijgt van de INSS waarop staat dat u recht heeft op medische bijstand.

Met deze brief en een kopie hiervan gaat u naar het dichtst bijzijnde ‘Centro de Salud’, een soort van uitgebreide huisartsenpost in uw woonplaats. U zult weer uw certificaat van residentie mee moeten nemen en uw paspoort en natuurlijk kopieën hiervan.

 

Verzekeringspasje

Als alle documentatie klopt bent u vanaf dat moment ingeschreven bij deze kliniek. U krijgt een brief mee, waarmee u dit kunt aantonen mocht u medische zorg nodig hebben voordat het verzekeringspasje is aangekomen. Ook hier kunnen weer enkele weken overheen gaan.

 

Bij Invaliditeit

In grensoverschrijdende gevallen worden twee verschillende berekeningensmethoden gebruikt. Meer info

 

Europese zorgverzekeringskaart


Blijft u kort in een ander land dan waar u verzekerd bent? Dan kunt u bij uw zorgverzekeraar of ziekenfonds een Europese ziekteverzekeringskaart (European Health Insurance Card – EHIC) aanvragen:

Deze kaart geldt in de EU/EER en Zwitserland en is een bewijs dat u in een ander land verzekerd bent voor ziektekosten.
Dit geldt alleen als een Nederlandse zorgverzekeraar de kaart heeft afgegeven.

U kunt deze kaart opvragen bij uw zorgverzekeraar als u tijdelijk naar een ander land gaat voor vakantie of werk en in bezit bent van Formulier A1/certficate of coverage.

Het aanvragen van de Seguridad Social is niet echt moeilijk, maar er gaat nogal wat tijd in zitten. Zorg ervoor dat u in de tussentijd in ieder geval gedekt bent voor noodgevallen door de verzekering in Nederland via de Europse zorgverzekeringskaart of via een reisverzekering.

Ook nadat u in Spanje bent ingeschreven zult u uw Europese zorgverzekeringskaart in Nederland moeten aanvragen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.